Mbo-diner 2018: circulair mbo heeft de toekomst

Laten we minder somberen, gebruikmaken van de bestaande infrastructuur, meer samenwerken en inzetten op een circulair mbo, waar studenten hun leven lang terugkomen om bij te leren. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het inspirerende debat tijdens het jaarlijkse mbo-diner op maandag 10 september in Hoofddorp.

Op het mbo-diner ontmoetten bedrijfsleven, onderwijs en overheid elkaar in het grootste klaslokaal van Nederland. Het thema van dit jaar was ‘Een leven lang ontwikkelen in een veranderende arbeidsmarkt’.

Onder de sprekers was ook de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven: “Tijdig bij- en omscholen zal meer en meer – en vroeger in de loopbaan van werknemers – nodig zijn. Hier ligt ook een belangrijke taak voor onderwijs en bedrijfsleven. Het mbo biedt een groeiend aantal mogelijkheden om de beroepsbevolking up-to-date te houden, en zo aan die vraag tegemoet te komen. We moeten de bestaande infrastructuur beter benutten. Het bedrijfsleven draagt hier een medeverantwoordelijkheid.”

In het debat werd meermaals benadrukt dat het van belang is om niet alleen belemmeringen te benoemen, maar ook successen te vieren. Er zijn goede voorbeelden waarmee de mogelijkheden van het beroepsonderwijs nu al worden benut voor het bij- en omscholen van volwassenen. Zo kunnen werkenden en werkzoekenden een arbeidsmarktrelevant keuzedeel volgen en met een erkend mbo-certificaat afsluiten.

Tegelijkertijd betekent dit niet dat er geen werk aan de winkel is. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, duovoorzitter SBB: “We zien tekorten op de arbeidsmarkt. Tot 2030 zijn er alleen al in de technische sector 120.000 nieuwe medewerkers nodig en in dezelfde periode hebben 500.000 mensen een omscholingsbehoefte. Het mbo staat voor de geweldige uitdaging alle generaties te gaan bedienen. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in het mbo is daarbij cruciaal.”

Het is van groot belang dat mensen zich blijven ontwikkelen om te kunnen inspelen op de veranderende arbeidsmarkt. Dit geldt niet alleen voor werkenden, maar ook voor werkzoekenden en mensen die om wat voor reden dan ook langs de zijlijn staan. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, benadrukte het belang van praktijkleren via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), dat voor al deze doelgroepen de mogelijkheid biedt om mee te blijven doen op de arbeidsmarkt.

Tijdens het jaarlijkse mbo-diner gaan leerbedrijven, Kamerleden, bestuurders en beleidsmakers uit onderwijs en bedrijfsleven in gesprek over een actueel thema. Locatie was dit jaar de hangar van het MBO College Airport in Hoofddorp, een van de opleidingslocaties van het ROC van Amsterdam. Naast minister van OCW Ingrid van Engelshoven deelden Mariëtte Hamer (SER), Annelies Leveling (KLM), Edo de Jaeger (ROC van Amsterdam) en Han Busker (FNV) tijdens het diner hun visie op dit thema. Studenten van het ROC van Amsterdam verzorgden de praktische ondersteuning van de avond.

 

Dit is een origineel bericht van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Be the first to comment on "Mbo-diner 2018: circulair mbo heeft de toekomst"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*