Krachtige boodschap tijdens start bouw nieuwe Turkse moskee Den Haag

De uitbreiding van de Turkse Moskee Ahi Evran in Den Haag Zuid-West (Escamp) in de vorm van nieuwbouw is al langer een feit, maar ceremonieel was de bouw nog niet gestart. Dat gebeurde vrijdag in aanwezigheid van vele gasten: het eerste cement van de moskee van 2.000 vierkante moskee is traditioneel gestort.

In toespraken van onder andere DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu, de Turkse consul-generaal in Rotterdam Sadin Ayyildiz en de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh is de nadruk gelegd op de buurtfunctie van de nieuwe moskee, actieve dialoog tussen organisaties en de samenleving, sociale cohesie en hoe deze verbinding krachtiger kan worden gemaakt.

“Ik bedank de gemeente Den Haag”, zei de Turkse consul-generaal. “Moslims in dit land kunnen hun gebed probleemloos verrichten. Het is belangrijk dat Turkse en Nederlandse organisaties actief in dialoog blijven.”

Krachtige boodschap tijdens bouw nieuwe Turkse moskee Den Haag2

De moskee wordt een ontmoetingsplek voor iedereen. Naast een gebedsruimte van duizend vierkante meter, krijgt het ook een even grote oppervlakte voor onderwijs en sociale activiteiten voor de jeugd, vrouwenverenigingen en buurtbewoners. “Het wordt ook een open gebouw”, zei de Turks-Britse architect van de moskee.Krachtige boodschap tijdens bouw nieuwe Turkse moskee Den Haag3

De Nederlandse aannemer is trots op het project: “Wij zijn erg blij om zo’n project te mogen realiseren.”

Het gebedshuis is uniek voor de Turkse gemeenschap in Den Haag. “Het wordt de eerste nieuwbouw en daarnaast ook een BENG: een bijna energieneutraal gebouw wat betekent dat onze moskee ook een deel van zijn elektriciteit zelf zal opwekken”, liet de jongerenvereniging van de moskee weten.

Krachtige boodschap tijdens bouw nieuwe Turkse moskee Den Haag13

De Turkse moskee heeft zijn naam te danken aan een spirituele leider: Ahi Evran. Wethouder Baldewsingh kwam daar keer op keer op terug in zijn toespraak, nadat hij zijn begroeting in het Turks deed: “De grote spirituele leider Ahi Evran had een mooie filosofie. Dat je twee dingen moet doen: investeren in je bestaan en welzijn hier op aarde en uit dat bestaan bouwen aan het bestaan in het hiernamaals. Hier investeren maar ook daar investeren. Het is een verbondenheid die je met elkaar creëert.” Krachtige boodschap tijdens bouw nieuwe Turkse moskee Den Haag7

“Dat is ook de taak van een moskee. Alleen bezig zijn met gebedsdiensten, dat mag. Dat ga ik u niet verbieden. Dat wil ik ook niet verbieden. Want dan zou ik verkeerd bezig zijn. Maar ik wil u wel uitdagen en uitnodigen, datgene wat Ahi Evran zo mooi zei: maak die verbinding. Zorg ervoor dat je verbonden raakt aan de mens en aan je buurt”, zei de Haagse wethouder. “Doe straks uw ding daarbinnen, maar ik zou het ontzettend fijn vinden als u ook uw deur opendoet voor de ander en de wijk. Om gezamenlijk dingen te doen met elkaar. En elkaar beter leert kennen.”

Krachtige boodschap tijdens bouw nieuwe Turkse moskee Den Haag5

Baldewsingh gaf ook een voorbeeld uit het heilige boek van de Islam: “Als je kijkt naar de Koran zijn er veel mooie dingen. Als je kijkt naar surah nummer 13. Daar staat geschreven dat Allah ons gemaakt heeft in verschillende rassen zodat je elkaar beter leert kennen. Dat is een opdracht. Aan uw allen. Ook aan mij. Wij zijn allen anders. U bent Turks, islamitisch. Ik ben hindoeïstisch en kom uit Suriname. India speelt een rol. Nederlanders die hier allemaal zijn. Wij zijn allemaal anders. Wij zijn gemaakt door Allah, God, in verschillende rassen met een opdracht: zorg dat je verbonden raakt aan elkaar. Dat is ook wat de Bijbel eigenlijk ons leert: heb je naaste lief.”

Krachtige boodschap tijdens bouw nieuwe Turkse moskee Den Haag8

“En als het moment aangekomen is om het aardse te verlaten, wat zegt de Koran? Als de Dag des Oordeels is gekomen, wat moet je dan doen? Ik heb ooit gelezen: plant dan een boom. Een palmboom. Een dadelboom. In mijn interpretatie betekent dat: zorg dat je interpreteert in het leven. In iets wat doorgaat. In iets wat groter is dan de mens. Dat is het leven. Wij zijn er maar even hier op deze wereld. We zijn er straks niet meer. Wat we wel met elkaar moeten doen is bouwen aan de stad van morgen. Dan moet je bouwen aan je eigen huis. Zorg ervoor dat je eigen huis stabiel is. Vanuit je eigen huis proberen verbindingen te leggen. Anderen te dienen, dienstbaar te zijn. Tegelijkertijd ook anderen uit te nodigen zodat je met elkaar samen een stad kan zijn”, sprak Baldewsingh.

Krachtige boodschap tijdens bouw nieuwe Turkse moskee Den Haag11

Voordat het eerste cement werd gelegd, vertelde de Haagse wethouder ook over de karakteristiek van cement: “Het verbindt. We gaan dit doen om te laten zien dat ook deze moskee verbonden kan raken met deze stad. Want alleen dan is er een bestaansrecht voor ons allen. Herkennen en erkennen. U bent er. Zorg ervoor dat ik ook zichtbaar wordt. Dat is de opgave die we met elkaar hebben. Samen hand in hand optrekken. Zorgen dat je voor elkaar bent en dat we van Den Haag een nog mooiere stad maken dan die al is.”

Krachtige boodschap tijdens bouw nieuwe Turkse moskee Den Haag16

“Dat kun je niet alleen doen door de deuren van de moskee dicht te doen, maar open te doen voor iedereen. Daarom ben ik hier: om die verbinding heel nadrukkelijk een plek te geven. Ik ken u langer dan vandaag. Ahi Evran is een organisatie die heel nadrukkelijk spiritualiteit hoog heeft, maar tegelijkertijd zegt Ahi Evran: ik wil niet geïsoleerd leven, ik wil een bestaan samen met u. Die verbinding is er. Daarom is het mij een eer en genoegen om hier te zijn. Gefeliciteerd”, aldus Baldewsingh, die ook nog “Bismillahirrahmanirrahim” zei bij het leggen van het cement.

Krachtige boodschap tijdens bouw nieuwe Turkse moskee Den Haag10

Bron: TurkseMedia.nl

Be the first to comment on "Krachtige boodschap tijdens start bouw nieuwe Turkse moskee Den Haag"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*