Behandeling chronische hepatitis C mogelijk na nieuw akkoord

Akkoord maakt behandeling mogelijk van patiënten met chronische Hepatitis C in alle ziektestadia

.

Het ministerie van VWS heeft met het farmaceutisch bedrijf Gilead Sciences een overeenkomst gesloten waardoor vanaf 1 november a.s. een nieuw geneesmiddel tegen hepatitis C wordt opgenomen in het basispakket. De vergoeding van een reeds bestaand geneesmiddel tegen hepatitis C wordt vanaf die datum uitgebreid waardoor het beschikbaar komt voor alle patiënten met chronische hepatitis C. Een dergelijke brede beschikbaarheid van behandeling is een belangrijke voorwaarde om hepatitis C in Nederland op termijn te kunnen uitroeien.

De nieuwe geneesmiddelen bieden het merendeel van de patiënten met hepatitis C kans op genezing van deze ernstige ziekte. Een reeds bestaand innovatief geneesmiddel tegen hepatitis C is sinds eind vorig jaar al beschikbaar voor patiënten met een vergevorderd stadium van de hepatitis C. 

Daarbij werd toen meteen de intentie uitgesproken om de geneesmiddelen snel voor meer patiënten beschikbaar te maken. “We zijn buitengewoon blij dat dit nu gelukt is. 

Het afgelopen jaar hebben we ons daar enorm voor ingezet en de afspraken met VWS laten zien dat door een goede samenwerking van alle bij hepatitiszorg betrokken partijen nu alle patiënten met chronische hepatitis C een behandeling kunnen krijgen.” Aldus Bob Roosjen, General Manager Gilead Sciences Nederland.

Hepatitis C
Chronische hepatitis C is een sluimerende leverziekte die pas na vele jaren tot problemen kan leiden, zoals levercirrose en leverkanker. 

Veel patiënten weten niet dat ze hepatitis C hebben omdat de ziekte vaak weinig symptomen geeft. Naar schatting leven er ruim 18.000 mensen in Nederland met hepatitis C. 

Wereldwijd gaat het om 130 – 150 miljoen mensen. 

Jose Willemse van de patiëntenvereniging NLV: “Hepatis C betekent voor patiënten een grote individuele en maatschappelijke ziektelast. 

De oude behandelingen duurden lang, kenden forse bijwerkingen en hadden vaak niet het gewenste effect. 

Dat genezing nu voor bijna alle patiënten een reëel perspectief wordt, is uiteraard een prachtige ontwikkeling.” 

Dr. Rob de Knegt, maag-, darm-, leverarts uit het Erasmus MC te Rotterdam en internationaal hepatitis C expert: “De behandeling van chronische hepatitis C is in een paar jaar tijd immens veranderd. 

De nieuwe hepatitis C geneesmiddelen bieden indrukwekkende genezingskansen, ongeacht ziektestadium of type hepatitis C. Dit geldt zelfs voor moeilijk te behandelen patiënten, zoals mensen die naast hepatitis C ook nog andere ziektes hebben. 

Hierdoor kan ook verdere verspreiding van de ziekte tegen worden gegaan. Voor patiënten met hepatitis C is dit een ongelooflijke stap voorwaarts.” 

Investeren in volledige uitbanning 
Doordat het jaren duurt voordat het virus schade toebrengt en omdat een grote groep mensen met hepatitis C hun infectie lang geleden heeft opgelopen, dreigden de zorgkosten voor deze patiënten de komende jaren te stijgen. 

De nieuwe geneesmiddelen kunnen een rol spelen om deze ziektelast in Nederland beheersbaar te houden en op termijn om besparingen te realiseren. De behandeling van meer patiënten betekent ook dat verdere verspreiding van de ziekte wordt tegengegaan. 

Dat maakt het zinvol om risicogroepen actief in kaart te brengen en te testen. Bob Roosjen: “Deze nieuwe ontwikkeling is uiteraard allereerst van belang voor de huidige patiënten. 

Het is echter ook een belangrijke stimulans om samen met medici, wetenschappers, overheid en andere betrokkenen bij hepatitiszorg het ideaal van volledige uitbanning van deze ziekte, stap voor stap dichterbij te brengen.” 

Over Gilead Sciences 
Gilead is een internationaal farmaceutisch bedrijf dat innovatieve geneesmiddelen voor levensbedreigende aandoeningen ontdekt, ontwikkelt en verkoopt. 

Met elke nieuwe ontdekking of geneesmiddel werkt Gilead aan de verbetering van zorg voor mensen met een levensbedreigende ziekte in de gehele wereld. 

Gilead richt zich daarbij vooral op hiv/aids, leveraandoeningen, kanker, infecties en ernstige luchtweg- en hartaandoeningen. Gilead is opgericht in 1987 in de Verenigde Staten en heeft wereldwijd nu 7.700 medewerkers. 

Met speciale programma’s en projecten zet Gilead zich in om geneesmiddelen ook beschikbaar te maken voor patiënten in minder draagkrachtige landen.
——
Gane E, Kershenobich D, Seguin-Devaux C, et al. Strategies to manage hepatitis C (HCV) infection disease burden. J of Viral Hepatitis, 2015;22(Suppl. S1):46-73

Dit is een origineel bericht van Gilead Sciences Nederland

Be the first to comment on "Behandeling chronische hepatitis C mogelijk na nieuw akkoord"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*